MJ Pulver Teknik ApS
MJ Pulver Teknik ApS er et handelsselskab, der blev dannet i 1990 med det formål at overtage produktionen indenfor pulverhåndtering, der i mange år udgjorde en speciel division hos Møller & Jochumsen A/S (senere Niro Industries A/S - nu M & J Industries A/S). 

I 2004 blev MJ Pulver Teknik ApS overtaget af Hedensted Specialmaskiner. De to firmaer er nu lagt sammen og fortsætter under navnet MJ Pulver Teknik ApS. Vi har i dag til huse i Hedensted (tidligere Hedensted Specialmaskiner). Ved sammenlægningen har vi fået eget værksted med mulighed for selv at forestå en del af produktionen.
  Frown →Vejen til bedre arbejdsmiljø→ Smile

AUTOMATISK PALLEMAGASIN

epb-proto

EASY-PAL BASIC
     
Vi fremstiller maskiner efter opgave
Udvikler prototyper, og konsulentarbejde, herunder 3-D konstruktion - med vægt på fremstilling af komponenter med stor effektivitet og god levetid. 
 
siloudtag     Siloudtag
  Anvendes i industrier, der 
  stiller krav om sikker og
  ensartet tømning af siloer
  indeholdende materialer med
  tendens til brodannelse.
   

4-Akset Bearbejdningscenter

 
manford