Kegleblandere
BK02-outside Kegleblander type BK02

Kegleblander af type BK kan med fordel anvendes til blanding af granulater i følgende industrier: Levnedsmiddel, Kemisk, Medicinal, Korn og Foder stof. Kegleblander fremstilles i størrelser fra 0,5 m3 til 10 m3. Alle varianter kan leveres i rustfast- og Rst 37 stål, samt
andre speciale materialer.

Standard kegleblandere kan bruges som blander hvor produktet færdigblandes og blanderen tømmes helt, hvorefter blanderen fyldes igen eller i en kontinuerlig proces, når blanderen forsynes med en max./min. Niveaumelder. Blanderen anvendes tillige som buffer.

Max meldingen har overordnet styring af tilgang, min. Melder har overordnet styring af afgang (spjæld), dog kan den sættes ud af kraft, når blanderen tømmes helt.
Princippet er først-ind/først ud af blanderen. For at garantere en rimelig homogenitet, kræves der en vis regularitet i tilgangen som er en funktion af blanderens størrelse.

Som en første orientering kan man forvente en kapacitet pr. time mellem 4 og 6 gange blanderens kapacitet, hvilket giver en gennemsnitlig opholdstid på 9 til 13
Minutter.
BK02-inside
BK03_motor
Blandesnegl

Blandesneglen drives fra bunden af kegleblanderen af en akselmonteret gearmotor. Indføring af sneglens drivaksel til blandekammeret sker gennem en speciel lejekonstruktion, der
både tillader at snegleakslen kan rotere, og at sneglen kan bevæge sig rundt langs kegleblanderens koniske væg.
Kegleblanderen er for oven monteret med en gearmotor, der ved hjælp af en arm styrer sneglen rundt.

Idet alle oliesmørende komponenter er monteret på ydre siden af kegleblanderen er blandekammeret fri for urenheder. Ydermere er bundlejeakslen monteret med trykluft som tætner hele bundlejets konstruktion og forlænger dets levetid når der arbejdes med meget
vanskelige materialer.
Som ekstra tilbehør er det mulig at forsyne kegleblanderen med et højtryks dyse-system for rensning, samt dyser for tilførsel af flydende fedtstoffer til blandingen.
I speciale tilfælde kan kegleblanderen leveres med henholdsvis tryk/vakuum og køle/ varme egenskaber.
  KB_skitse
KB_skema