Siloudtag
Billede-af-siloudtag

SiloFlow
Vibrerende Siloudtag, type US-02.

Komponent for montage under siloer - såvel eksisterende som nye.

Anvendelse.

Vibrerende Siloudtag type US-02 anvendes i industrier, der stiller krav om sikker og ensartet tømning af siloer indeholdende materialer med tendens til brodannelse.

Vibrerende Siloudtag type US-02 skaber jævnt materialeflow gennem hele siloen, forhindrer for kraftig udtømning, sidevedhængning samt udskilning af materiale i fine og grove
komponenter.

Fordele.

Vibrerende Siloudtag type US-02 betyder mindre silohøjde til lagring af samme mængde materiale, da der kan anvendes større silodiameter.

Se oversigten herunder for konkrete eksempler:


Aktivkul
Aluminiumsulfat
Aluminiumoxid
Aske
Bariumkarbonat
Bariumsulfat
Bauxit
Blyoxid
Cement
Citronsyre
Dolomit
Filterstøv
Fiskemel
Fosfat
Flyveaske
Gødning
Gips
Grafit
Hvedemel
Hydratkalk
Kaffepulver
Kaffe (frysetørret)
Kakaopulver
Kalciumchlorid
Kalciumkarbonat
Kaolin
Magnesiumchlorid
Magnesiumoxid
Majsaffald
Marmorpulver
Mælkepulver
Natriumchlorid
Natriumkarbonat
Nikkelkarbonat
Penicillin
Perborat
Perlite
Pigmenter
Potaske
PVC-pulver
Salt
Sand
Soda
Sukker
Superfosfat
Svovl
Talkum
Urea


Konstruktion.

Vibrerende Siloudtag, type US-02 opfhænges og monteres i
svingningsdæmpere, der bevirker, at konstruktionen udgør en horisontalt
bevægelig silobund.
bevægelig silobund.

Materialet ledes fra siloens centrale akse langs siloudtagets kuplede del til en spalteåbning langs hele siloudtagets periferi.
Man undgår således en central tømning af siloen. Der opnås et jævnt glidende materialeflow fra hele siloens tværsnit, og brodannelse i stillestående dele af materialet undgås.

Materiale.

Vibrerende Siloudtag type US-02 leveres som standard i stål st 37 eller i rustfast stål, kvalitet AISI304, men vil også kunne leveres i et af vore kunder specificeret materiale.

Service.

Vibrerende Siloudtag type US-02 leveres som en montagefærdig enhed. Der følger med hver leverance en udførlig instruktion omhandlende montage, idriftsætning og vedligehold.

Tekniske data.

skitse
Nyskema